Menu

Voorschriften en Veiligheidsregels

2.13 Niemand mag het wapen van een ander ter hand nemen; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.
2.14 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegd persoon.
2.15 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter of functionaris, vóór en tijdens het schieten, is verboden.
2.16 Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden dienen zich op de hoogte te stellen van de mogelijke bijwerkingen en gevolgen via de bijsluiter of een arts.
2.17 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen.
2.18 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door het dienstdoend bestuurslid, baancommandant of instructeur aangegeven plaats.
2.19 Demonstraties van of met vuur-, respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden.
2.20 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.
2.21 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht het dienstdoend bestuurslid hiervan in kennis te stellen.
2.22 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie. Bij herhaaldelijke overtreding kan het bestuur tot royering van het lid overgaan.
2.23 In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het Bestuur of bij afwezigheid de baancommandant namens het bestuur.

Facebook

Facebook Posts

Schietvereniging Oranje Nassau II heeft een bericht gedeeld. ... See MoreSee Less

De derde wedstrijd Action Shooting bij Schietvereniging Oranje Nassau II zit erop! Morgen wordt het officiële resultaat gepubliceerd en rondgestuurd met de nieuwsbrief! Dank aan alle medewerkers en deelnemende schutters. Het was een prachtige wedstrijd!

View on Facebook

We willen graag alle vrijwilligers, schutters en sponsoren bedanken voor hun inzet bij de action shooting wedstrijd de afgelopen dagen! 😄🏆 ... See MoreSee Less

Schietvereniging Oranje Nassau II begint zo dadelijk aan deel twee van haar Action Shooting wedstrijd!

View on Facebook

Schietvereniging Oranje Nassau II heeft een bericht gedeeld. ... See MoreSee Less

Volgende week is het zo ver dan gaat bij SVONII (svon2.nl) een nieuwe wedstrijd Action Shooting door op woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019. Nog niet ingeschreven? Surf dan snel naar: fkpa.optijd.be

View on Facebook

Wij willen graag alle sponsoren, schutters en natuurlijk vrijwilligers bedanken voor de succesvolle Europees Parcours wedstrijd grootkaliber geweer van afgelopen weekend.

- Hoofd sponsor Doublet Sport Guns
- Zeldenrust elektro techniek Oostkapelle voor verlichting
- Rednecks Events&Promotions
- Hoondert staalbouw
- Green Bullet Trap
... See MoreSee Less

View on Facebook