Menu

Voorschriften en Veiligheidsregels

1. Functionarissen

1.1 Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen:
Dienstdoend bestuurslid
Baancommandant
Schietinstructeur
Barmedewerker
1.2 Verantwoordelijkheden functionarissen
1.2.1 Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavonden. Indien nodig neemt deze de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is het bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen.
1.2.2 Door alle bovenstaande functionarissen kan de toegang tot de schietbaan worden ontzegt bij vermoeden of constatering van alcohol of drugs gebruik.
1.2.3 De Baancommandant is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de schietpunten. Tevens ziet hij erop toe dat er geen wapens en/of munitie aanwezig zijn in de kantine maar dat deze opgeborgen worden op de daartoe bestemde plaats.
1.2.4 De Schietinstructeur is verantwoordelijk voor de instructie van aspirant leden op de schietbaan. Deze instructie omvat de veiligheid, de omgang met het wapen en de schiettechniek.
1.2.5 De Barmedewerker is verantwoordelijk voor de bar en de keuken en ziet erop toe dat er geen wapens en/of munitie aan de bar aanwezig zijn.
1.2.6 Een persoon kan meerdere functies bekleden tijdens oefen- c.q. verenigings activiteiten.