Menu

Voorschriften en Veiligheidsregels

2. Veiligheidsregels

2.1 Bij afwezigheid van het dienstdoend bestuurslid mag er niet geschoten worden.
2.2 Het gedrag van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing.
2.3 Ieder lid van de vereniging dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid c.q baancommandant.
2.4 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. Indien de (aspirant) schutter deze verantwoordelijkheid niet kan/mag nemen kan het dienstdoende bestuurslid c.q. baancommandant iemand aanwijzen. Deze persoon begeleid de introducé dan op de schietbaan.
2.5 Uitgifte van verenigingwapens en/of munitie gebeurd enkel op vertoon van het lidmaatschapsbewijs of verlof.
2.6 De schutter moet alle handelingen m.b.t. de omgang van een wapen en het schieten veilig uit kunnen voeren.
2.7 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is.
2.8 Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden.
2.9 De veiligheid van alle op de schietbaan aanwezige personen en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk.
2.10 Bij het betreden of weggaan van de schietbaan dient het wapen ontladen te zijn. Wapens dienen, indien onverpakt transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme, verwijderd magazijn en met de loop in een veilige richting.
2.11 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar eigen wapen.
2.12 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn. De verenigingskluisjes mogen niet gebruikt worden voor de permanente opslag van wapens en/of munitie.